White Arc

White Arc

mixed media 12 x 12 inches

White Circuit

White Circuit

mixed media 12 x 12 inches

White Disc

White Disc

mixed media 12 x 12 inches

White Split

White Split

mixed media 12 x 12 inches

White Wave

White Wave

mixed media 12 x 12 inches

Generations

Generations

Mixed media on panel 30 x 30 inches 2015